Piros Balázsné Enikő

Piros Balázsné_1Debrecenben születtem, itt élek, itt dolgozom szülővárosomban. Két nagy fiunkat férjemmel nagy odafigyeléssel, szeretettel neveltük és neveljük. Több mint 37 éve óvodapedagógusként dolgozom. Megtapasztaltam Goethe gondolatának igazságát. Érvényre jutását mindig szem előtt tartottam s tartom ma is: „Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, mint amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.”

Fontos volt számomra a második, a tanítói diploma megszerzése azért, hogy valóban tudatosan tudjam megközelíteni, segíteni az óvoda-iskola átmeneti időszakot mind a két szakmai oldalról. Az iskolakezdés sokszor meghatározza az iskolai évek minőségét, akár az egész életutat is befolyásolhatja. Azt akartam, mint óvónő és, mint tanítónő, hogy tudatosan tudjam és pontosan érezzem, mire és hogyan kell felkészítenem a gyermekeket. Ebben az időszakban több képességfejlesztő füzet és könyv elkészítésére vállalkoztam. Mindegyik kiadvány komoly szakmai felkészülés eredményeként jelent meg. Igyekeztem egy-egy oldalon több féle, minél érdekesebb képességfejlesztő feladatot adni, a komplexitásra törekedve. Mindig szerettem újat, érdekeset felkínálni. A témakörök változatossága igazolja ezt. Az írás-előkészítés, a matematika, a környezeti nevelés, a néphagyományok megismertetése, az anyanyelvi nevelés mind-mind izgalmas feladatokat tartalmaz.

Úgy gondoltam, hogy az óvoda és az iskola egymásra épülését, a hirtelen nagylépést minden képen közelíteni kellene egymáshoz. Az időben kapott ismeretek, az irányított képességfejlesztésre épülő gyakorlás, jó alapot adnak, egy kiegyensúlyozott iskolakezdéshez. A több éves egyéni foglalkozások megerősítettek abban, hogy a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztését, az általam kialakított módszeremmel hatékonyan tudom elérni. Negyedik éve szervezek nagyobb csoportlétszámmal (25-30-as létszámnál 12-15 fővel, két csoportban) Ovi- Suli tanfolyamot, melyek a gyermekek, szülők közös munkáját is igénylik. Sok visszajelzést kaptam a szülőktől, gyermekeik sikerekkel, nagyon jó alappal kezdték el az iskolát. Nem izgulnak úgy, mint társaik, mert igazi felkészültséggel, talán mondhatom, magabiztossággal indulnak neki a „nagy és hosszú útnak”.

Jelenleg újabb kiadványokon dolgozom

Tapasztalataim alapján, – mintegy összegzésként- az alapképességek fejlesztése a célom. Kiemelten fontosnak tartom, az írás előkészítést a vonalkövetéstől indítva, a vonalak között haladáson át, a betűelemek megismeréséig. A szövegre való tudatos odafigyelés képességének alapozását egy folytatásos kisregény alkalmazásával teszem élményszerűvé a kisgyermekek számára.

Célom, hogy a hozzám járó gyermekek minél több sikerélményhez jussanak, amelyek újabb kihívásokra ösztönzik őket, újabb ismeretek megszerzésre, a tudás kapujában. Szeretném, hogy kezdjék megismerni önmagukat, és bízzanak magukban, érezzék saját értékeiket, és azt, hogy fontosak maguk és mások számára.

„A Világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a Világ nélküle nem kapna meg.” (Gilbert Keith Chesterton)

Mit tudok felkínálni, az Ovi-suli iskola előkészítő tanfolyammal?

  • a gyermekek komplex, minden irányú, egyéni képességeinek fejlesztését, tervszerű, egymásra épülő feladatrendszerrel,
  • sok játékos intenzív, komoly elemmel, játékkal, érdekes feladatlapok segítségével, a társas kapcsolatok fejlesztésével nyitott személyiségek alakítását,
  • a szülő-gyermek közti kitartó, aktív kapcsolat kialakítását, (a szülők a közös felkészülések során jobban megismerhetik gyermekeik képességeit, egész személyiségét, aktívan megismerhetik a gyermekeikben rejlő képességeket, vagy éppen felfedezhetik a hiányos, gyenge területeket mind értelmi, érzelmi, testi fejlettség, képességek vonatkozásában egyaránt),
  • tanfolyam végén megelégedett kisgyermekeket, akik látják, honnan, hová jutottak, tiszta örömmel várva az iskolakezdést,
  • a tanfolyam végén megelégedetten bizakodó szülőket, akik látják, hogy megalapozott képességekkel engedik iskolába gyermekeiket,
  • továbbá felkínálom hosszú évek során szerzett szakmai tapasztalataimat, felkészültségemet, segítségemet.

Eddig megjelent munkáim:

2014 Labirintus I. Vonalkövető
Játékos képességfejlesztés 5-9 éveseknek 2.
2014 Patti Kisregény – Szövegértő feladatok
Játékos képességfejlesztés 5-9 éveseknek 1.
2005 Kis Csavargó kalandjai 1 – matematika – Hangos könyv sorozat (Profi-Média Kft.).
2004 A „Hangyácska és a logikai készlet 1.” ( CD kiadásban, Profi-Média Kft.).
1998 „Lapozgató játszó” (Pedellus Kiadó) /Az óvoda „Napról napra” sorozatában/).
(Lektorálta: Dr. Varga Gyula)
1997 „Játékos környezetismeret” (Alexandra Kiadó) /környezetismeret/.
1997 „Búbos tyúkom ide hallgass” (Black & White Kiadó) /mondókák, szólások/
1997 „Ki rajzol ilyet? Majd megmondom milyet!” (B & W Kiadó.) /írás előkészítő /
1997 „A szél szárnyán, a föld hátán, a víz sodrán” (Pedellus Kiadó) /környezetismeret/
1997 „Hangyácska és a logikai játék” (Pedellus Kiadó) /matematika/
(Lektor: Gém Mária, Ped. Int.)
1996 „Kerek esztendő” (Black & White Kiadó) /az év jeles napjai, mindennapjai/

Interjú velem:

Aki úgy gondolja, hogy iskolába készülő gyermeke fejlesztésében együtt munkálkodhatunk, vagy újabb kiadványaimat szívesen megvásárolná, az elérhet a Turmalin Egyesületen keresztül vagy személyesen találkozhatunk.

E-mail: pirosbalazsne@gmail.com
Tel.: +3630/28-33-749

Posted in: Szakemberek Tagged: , ,
Vissza az előző oldalra

Archívum